Bli medlem

Avel & Hälsa

Här hittar du dokument som berör avel och hälsa hos våra vita herdar. 

RAS och utvärderingar

Här hittar du vår rasspecifika avelstrategi som gäller för 2023 - 2027 samt de årliga utvärderingarna och övriga relaterade dokument. Mentalitet

Här hittar du länkar till olika funktioner som arbetar med våra hundars mentalitet samt övriga relaterade dokument.