Kontakter

Här finner ni kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna samt

Ordförande – Marita Hernvall
ordforande@vitherdehund.com  

Vice ordförande – Magnus Orrebrant 
viceordforande@vitherdehund.com

Sekreterare - Anneli Löf
sekr@vitherdehund.com

Kassör – Maria Wägner
kassa@vitherdehund.com maria@vitherdehund.com

Ledamot – Louise Skoog
louise@vitherdehund.com

Ledamot – Madelene Törnlund
marianne@vitherdehund.com

Ledamot – Therese Flodin
therese@vitherdehund.com

Suppleant – Anna Fogelström
anna@vitherdehund.com

Suppleant – Marianne Nordahl
marianne@vitherdehund.com

Medlemsansvarig
medlem@vitherdehund.com
Marita Hernvall

Vallning
vallning@vitherdehund.com
Maria Wägner

Årets hund resultat
resultat@vitherdehund.com
Annicka Barvestad
Maria Wägner

Revisor
revisor@vitherdehund.com
Mija Ahlström
Malin Ranestål

Valberedning
valberdedning@vitherdehund.com
Hilda Björkman Sammankallande
Margareta Westlin

Sociala medier
socialamedier@vitherdehund.com
Maria Wägner
Anneli Löf
Anna Fogelström