Avel och hälsa
avel@vitherdehund.com

Madelene Törnlund, Sammankallande
Annicka Barvestad
Malin Ranestål
Maria Wägner

Utställning
utstallning@vitherdehund.com

Sophie Eklund Sammankallande, CUA
Therese Flodin
Conny Olsson

Tävling
tavling@vitherdehund.com

Marianne Nordahl Sammankallande
Therese Flodin 

Mentalitet/MH&MT
mentalitet@vitherdehund.com

Madelene Törnblad
Marianne Nordahl