Avel och hälsa
avel@vitherdehund.com
Annicka Barvestad Sammankallande
Malin Ranestål
Maria Wägner
Magnus Orrebrant

Utställning
utstallning@vitherdehund.com
Sophie Eklund Sammankallande, CUA
Therese Flodin
Conny Olsson

Tävling
tavling@vitherdehund.com
Marianne Nordahl Sammankallande
Therese Flodin

Mentalitet/MH&MT
mentalitet@vitherdhund.com
Madelene Törnblad
Marianne Nordahl