Bli medlem

Nyhetsflödet  2024 

MH 20240512

VHK anordnar i samarbete med Bjuv BK MH den 12/5. Anmälan och frågor

 Inställt p.g.a för få anmälningar.MH 20240518

VHK anordnar i samarbete med Umeå BK MH den 18/5. Anmälan är öppen på SBK Tävling.

Vi hoppas kunna anordna MH i Stockholm och i södra Sverige. 

Vi söker figuranter, till Stockholm och södra Sverige. Vid intresse Äldre nyhetsflöde se nedanDags för Årsmöte! Alla årsmöteshandlingar hittar du här

VHK anordnar i samarbete med Umeå BK MH den 18/5. Anmälan är öppen på SBK Tävling.

Vi hoppas kunna anordna MH i Stockholm och i södra Sverige. Vi söker figuranter, till Stockholm och södra Sverige. Vid intresse, mejla: mentalitet@vitherdehund.com

Digital klubbstuga

För dig som är medlem, välkommen till VHK:s digitala klubbstuga på Facebook 
https://www.facebook.com/groups/260835770269175 
För att bli insläppt ber vi dig att svara på tre frågor.

20231114

Förslag för de val som skall ske vid ordinarie årsmöte 2024:

Ordförande: Marita Hernvall, sitter på 1 år
Sekreterare: Anneli Löf, sitter på 2 år
Ledamot: Marianne Nordahl, sitter på 2 år
Ledamot: Vakant
Suppleant: Anette Sjögren, sitter på 2 år

Revisor: Hilda Björkman, sitter 1 år
Revisor: vakant
Revisor suppleant: vakant

20231105

Tävling - Årets VH

Varje år kan medlemmar i VHK tävla om Årets vita herdehund.

Årets vita herdehund utses i följande grenar:

  • Agility

  • Bruks

  • Lydnad

  • IGP

  • Rallylydnad

  • Nosework

  • Viltspår

  • Utställning

  • Årets Allroundhund

Mer information, poängberäkning, tävlingsregler och statuter finns på VHK:s gamla hemsida: http://www.vitherdehund.com/tavling

Vinnarna utses efter varje kalenderår och presenteras i början av året.

Det är resultat från officiella tävlingar i Sverige som räknas (undantaget VHK:s rasspecial, där annan beräkning sker). För att få tillgodoräkna sig resultaten ska ägaren till hunden ska vara medlem i VHK under den tid då tävlingarna skett samt fortsatt vara medlem.

Alla vandringspriser är skänkta av privatpersoner och det står dem som skänkt vandringspriserna fritt att ändra statuterna till respektive pris.

I nuläget är det ännu oklart om vandringsprisernas fortlevnad. men förutom äran att få bli Årets vita herdehund, kommer någon form att pris delas ut.

Du ansvarar själv för att skicka in de resultat du vill tävla med.

Skicka resultat till aretshundresultat@vitherdehund.com

20230909

Valberedningens förslag till ny styrelse

Klicka på länken för en presentation av de kandidater som valberedningen föreslår. 

Länk till presentation. 

Ett mejl har gått ut till alla klubbens medlemmar avseende det extra medlemsmötet. I det mejlet finns möteslänk till Zoom, plattformen där mötet avser att äga rum. 

20230830

Kallelse till extra medlemsmöte i enlighet med §7, moment 1

Revisor i Vit Herdehundklubb kallar härmed till extra medlemsmöte.

Ärenden: ·       Välja ny rasklubbsstyrelse, ·       Fyllnadsval revisor

När: 13 september 2023 kl 19.00

Var: Digitalt möte på Zoom, anslutningslänk skickas ut till alla medlemmar en vecka innan mötet.

Kallelse och mötesdokument kommer finnas även på Vit Herdehundklubbs hemsida: Vitherdehundklubb.se

 

Valberedningens förslag:

Ordförande: Marita Hernvall, fyllnadsval till årsmötet 2024

Vice ordförande: Magnus Orrebrant, fyllnadsval tom årsmöte 2025

Sekreterare: Anneli Löf, fyllnadsval tom årsmöte 2024

Kassör: Maria Wägner, fyllnadsval tom årsmöte 2025

Ledamot: Louise Skog, fyllnadsval tom årsmöte 2024

Ledamot: Madelene Törnlund, fyllnadsval tom årsmöte 2024

Ledamot: Therese Flodin (kvar till årsmöte 2025)

Suppleant: Marianne Nordahl, fyllnadsval tom årsmöte 2024

Suppleant: Anna Fogelström, fyllnadsval tom årsmöte 2025

Revisor: Vakant, fyllnadsval tom årsmöte 2024

Närmare presentation av de nominerade kommer läggas ut en vecka innan mötet på klubbens hemsida Vitherdehundklubb.se

 

Dagordning

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av röstlängd

3.      Val av extra medlemsmötesordförande

4.      Anmälan om protokollförare

5.      Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

6.      Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enl. § 7 moment 2.

7.      Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

8.      Fastställande av dagordning

9.      Val av rasklubbsstyrelse enl. §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

10.   Val av revisor enl. §9.

11.   Mötets avslutande

Vit Herdehundklubb Organisationsnummer 802016-1520

Revisor: Mija Ahlström


20230715

Resultat från Vit Herdehundklubbs officiella rasutställning i Borås 2 juli 2023

Domare Sonny Ström 

Valpklass tikar

1.Erövrarens I´m Up To Date

Juniorklass hanar
1. House Of Fun´s High Five

 Öppenklass hanar

1. Ulysses Of Trebons Berger Blanc

2. Joking Jaxx Von King´s Silbertal

3. Erik Av Quantos

4. Frostflake´s Euphoric Exxon

 Championklass hanar

1. Frostflake´s Xtreme X

2. House Of Fun´s Dj Don

 Veteranklass hanar

1. Blaidd Gwyn Thunderstorm Freke

Bästa hanhundsklass
1. Ulysses Of Trebons Berger Blanc
2. Frostflake´s Xtreme X

3. Joking Jaxx Von King´s Silbertal
4. House Of Fun´s High Five

 Juniorklass tikar

1. Frostflake´s Happy Holly
2. Haketorps Edith Piaf

Unghundsklass tikar

1.Magic White Stars Amazing Alize

Öppenklass tikar
1. Frostflake´s Zuper Zoe
2. Frostflake´s Gorgeous Goldy
3. Misthy´s Friend Osa
4. Jean Of Trebons Berger Blanc

Championklass tikar
1. House Of Fun´s Dj Diva
2. Charmiga Flinga of Ariellespride

Veteranklass tikar
1. Kylie Of Trebons Berger Blanc
2. Frostflake´s Pocahontas Ziva

Bästa tikklass
1. House Of Fun´s Dj Diva
2. Frostflake´s Zuper Zoe
3. Kylie Of Trebons Berger Blanc
4. Frostflake´s Happy Holly

Uppfödarklass
1. Frostflake´s kennel

 Valp BIR - Erövrarens I´m Up To Date


Junior BIR – 
Frostflake´s Happy Holly
Junior BIM – 
House Of Fun´s High Five

Veteran BIR – Kylie Of Trebons Berger Blanc
Veteran BIM –Blaidd Gwyn Thunderstorm Freke

BIR – Ulysses Of Trebons Berger Blanc
BIM – House Of Fun´s Dj Diva

Benite och Leif Marklunds vandringspris (bästa svenska hund)
Ulysses Of Trebons Berger Blanc

Barvestads vandringspris (bästa brukshund)
Ingen meriterad deltog

Domarens specialpriser
Bästa rörelser – Ulysses Of Trebons Berger Blanc
Bästa huvud och uttryck –  House Of Fun´s Dj Don
Bästa pälskvalitet och färg – Kylie Of Trebons Berger Blanc


20230626

Information till alla medlemmar

Den 19 juni valde åtta av styrelsens nio ledamöter att avgå. I och med det tar revisorer och valberedning över ansvaret för Vit Herdehundklubb. Revisorer och valberedning är fast beslutna om att säkerställa Vit herdehundklubbs överlevnad som rasklubb. Klubben får mycket hjälp och stöd av föreningscoacher från Svenska Brukshundklubben.

Ett möte om väg framåt hölls onsdagen den 21 juni mellan SBK Föreningscoacher, Vitaherdehundklubbs revisorer och valberedning.

 

Ett digitalt extra medlemsmöte kommer hållas efter sommaren i syfte att välja en ny styrelse för Vitherdehundklubb.

Exakt datum för det extra medlemsmötet kommer meddelas på klubbens hemsida i god tid samt inom ramen för vad klubbens stadgar säger. Kallelse kommer att skickas till alla medlemmar.

 

Valberedningen ska till mötet presentera ett förslag på styrelse.

Vill du arbeta i en styrelse? Eller vet du någon som skulle passa i en styrelse?

Skicka in nominering till:  valberedning@vitherdehund.com

Föreningscoacherna kommer erbjuda den nya styrelsen utbildning i föreningskunskap samt att varje ledamot får en tydlig uppdragsbeskrivning.

 

Valberedningens kommer att på klubbens hemsida, senast sju dagar innan mötet, publicera förslaget på styrelse.

 

Rasspecialen 2 juli kommer hållas som planerat.

 

Har ni frågor är ni välkomna att mejla:

revisor@vitherdehund.com och/eller valberedning@vitherdehund.com


20230525

Styrelsen har mottagit ett antal frågor avseende avel. Se frågor och svar här.  Har du som medlem frågor som du funderar över? VHK besvarar alla mail som inkommer, så snart vi bara hinner!

Det är hög tid att anmäla till årets rasspecial för er som inte gjort det! Här hittar du mer information om rasspecialen. 

Vi har en ny officiell provform från och med 2023.11.01! Här hittar du mer information om det. 

Vi har plats för fler hjältar, fler tävlingsekipage och fler hanar på hanhundslistan! Tveka inte att kontakta oss! 

20230415

Vi bjuder nu in till ett onlinemöte där ämnet är genetisk variation! Alla medlemmar är varmt välkomna. Mer information hittar du under Digitala möten.  Anmäl dig redan idag! Utöver detta så har vi ett nytt fint tävlingsekipage på vår sida Tävlande ekipage

20230410

Hemsidan är uppdaterad med nya tävlingsekipage och en hjälte

20230407

Nu ligger vårt senaste protokoll här. Vi hoppas kunna bjuda in till ett online informationsmöte  angående genetisk variation så snart som möjligt. Följ med här på hemsidan eller våra sociala medier så lägger vi ut så snart vi har ett datum! Vi önskar alla en trevlig påsk!

20230402

Ny hemsida!

Nu kan vi äntligen lansera vår nya hemsida. Den är under uppbyggnad så mer funktioner kommer att tillkomma och ordnas allt eftersom. Nytt på hemsidan är:

Våra hjältar, ett galleri med digitala rosetter för alla som bidrar till rasens utveckling! Vill du att din hund ska synas där? Gå in på fliken som heter Våra hjältar. 

Tävlande ekipage, ett galleri för våra aktiva ekipage som är ute och tävlar! Vill du synas där, gå in på fliken som heter Tävlande ekipage. 

Uppfödarna presenteras nu med bilder! Är du uppfödare, skicka en bild av dig och dina hundar till avel@vitherdehund.com så lägger vi in din bild!

Även styrelsen presenteras med bild och en kort text! 

Och sist men inte minst - anmälan till årets rasspecial är öppen! 


20230314

Tack för förtroendet!

Vårt årsmöte har nu varit och sittande styrelse, gamla som nya styrelsemedlemmar tackar ödmjukt för förtroendet! Årsmöteshandlingarna samt justerat årmötesprotokoll hittar du under Om VHK.


20230327

Save the date!

Inom kort öppnar anmälan till årets rasspecial! Söndagen 2 juli i Borås på Ryda Sportfält. Domare Sonny Ström. Upplysning/information: Sophie Eklund 070-515 47 07 eller Conny Olsson 076-119 18 23, utstallning@vitherdehund.com


20230324

Uppdateringar 

Vi har uppdaterat hemsidan med lite olika dokument. Bland annat är hanhundslistan uppdaterad med lite nya bilder och årsmöteshandlingarna finns tillgängliga här på hemsidan. Styrelsen passar på att tacka medlemmarna för visat förtroende på årsmötet. Den här hemsidan uppdateras för tillfället lite sporadiskt då arbete pågår för fullt med att färdigställa en ny hemsida.


 20230310

 Lite nytt

Vi har uppdaterat hanhundslistan, hoppas ni gillar den nya layouten! Om du har en hanhund som du tror kan bidra till framtida avel, gå in och kika på reglerna för hanhundslistan. Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Under Årsmöteshandlingar har vi lagt in en Ekonomisk sammanställning – en enkel översikt, där du får mer information angående förra årets ekonomi i klubben. Det som kommer att ändras avseende ekonomin är att vi påbörjat processen med att häva köpet av hemsidan pga. att vi inte fick den produkt som utlovats (mer info om det i kommande protokoll nr 3 för 2023). Så snart vi blivit återbetalda så ska vi hitta en ny leverantör.


20230303

Psst...du har väl inte glömt? 

 Att anmäla dig till årsmötet? Information om hur du gör hittar du här.

Vi förlänger fristen till imorgon lördag 4 mars kl. 12:00 så att du som inte anmält hinner skicka ett mail! Vi behöver veta antal deltagare på årsmötet på grund av lokalen som vi hyrt.

Varmt välkomna till årsmötet önskar vi i styrelsen!


För äldre nyheter, se vår gamla hemsida.