Regler

Förutsättningar för att få visa upp hanhund på hemsidan:
Regler klicka här
Du anmäler din hanhund genom att mejla till avel@vitherdehund.com.

Hundnamn

EX: BILD


Hundamn

EX: BILD


Hundamn

EX: BILD


Hanhundslista

Hanhundslistan är sammanställd av Vit Herdehundklubb. Syftet är att bistå uppfödarna att hitta hanhundar som kan tänkas användas i avel. Att erbjuda sin hane till avel innebär ett ansvar. 

 För att vi ska kunna bevara stor genetisk variation i vår population är det viktigt att många olika hanhundar används. Att överanvända en hanhund medför ökad risk att okända sjukdomsgener får stor spridning och att den genetiska variationen minskar. 

 Tänk på att nästkommande generation påverkar populationen i stort över tid.