1. HD, ED status
 2. Medlemmar annonserar utan kostnad, icke medlemmar betalar 100 kr/år   
 3. Hunden ska vara registrerad i SKK- Genomfört MH visas med spindeldiagram
 4. Ägarens namn och kontaktuppgifter 
 5. Registreringsnummer 
 6. Redovisning av DM och MDR1 om så finns 
 7. Pälsslag, kort- eller långhår
 8. Redovisning av Embarktest om så finns
 9. Bild av god kvalite
 10.  Eventuella meriter
 11. Länk till hemsida om så finns
 12. Enbart svenskregistrerade hanhundar kommer att visas på hemsidan.