Superscript

Släktskapsindex

Innan du börjar använda släktskapsindex som hjälpmedel i aveln ber vi dig ta del av den inspelning som finns av Erling Strandbergs (SLU) presentation från den 21 februari 2023 för collieklubben.
SE FILM ->

Om släktskapsindex

Beräkningen baseras på stamtavleinformation (normalt 3–8 generationer). Importerade hundar kan ha få kända generationer i Sverige, vilket gör att dessa kan visa på ett lägre släktskap till populationen än vad hunden egentligen har. Det är alltså viktigt att ha med sig på hur många generationer en enskild hunds släktskap baseras på.

Medelsläktskap för rasen omvandlas till ett index där, precis som för andra index, medeltalet (genomsnittet) för rasen sätts till 100. 

  • Ju mer obesläktad en individ är med populationen (rasen) i stort, ju lägre index får den. 

  • En individ som är mer besläktad med populationen (rasen) får ett högre index.


  1. Släktskap över tid

  2. Vit herdehund medelssläktskap

  3. Vit herdehund medelssläktskap Tikar 

  4. Vit herdehund medelssläktskap hanar